Groepsopdracht rond armoede in Senegal en daarbuiten

Je werkt per 2: Noteer je beide namen en klas


1) In de video's worden Amerikaanse en Europese subsidies besproken.
Wat zijn subsidies precies? en geef er een extra voorbeld van uit ons eigen land.

2) Zijn subsidies noodzakelijk volgens jou?
Waarom wel, of niet? Bespreek samen de voor en nadelen.

3) Bespreek het probleem het de katoensubsidies. Benoem de negatieve gevolgen voor de Senegalese katoenboeren:

4) Bespreek de situatie van de Senegalese, Franse, en Argentijnse  veehouders.
Vergelijk de manier van werken van de 2 verschillende Franse boeren, welke zij hun moeilijkheden/sterke punten. 
Welke van de 4 geinterviewde boeren vind je dat het beste systeem heeft, en waarom?

5) Maak een volledige oplijsting van alle problemen die aan bod komen bij zowel  het katoenverhaal,
als de melkproductie. Hoe zijn deze ontstaan?

6) Jij leidt een team van experts ten dienste van de wereldhandelsorganisatie,
die ervoor moeten zorgen dat zowel economisch als ecologisch,
deze problemen voor de boeren van elk land worden opgelost:

Welke maatregelen zou je nemen? Bespreek uitvoerig.
Stel je subsidies voor, of niet? Indien ja, dewelke?

7) Hoe ben je te werk gegaan? Hoe hebben jullie de rollen verdeeld? Wie heeft welk werk gedaan....

8) je resultaat geef je netjes geschreven, afgedrukt of digitaal via smartschool af.
Te laatste op 23 september 2021.